Ceh proizvodnog obrta

Rok za ovjeru knjige evidencije utroška brašna (KEUB) pomaknut na 31.1.

Rok za ovjeru knjige evidencije utroška brašna (KEUB) pomaknut na 31.1.

Na temelju zahtjeva Hrvatske obrtničke komore (HOK), obaveza ovjere knjige evidencije brašna (KEUB), koja se trebala provesti do kraja 2015. godine, pomaknuta je za mjesec dana - do 31. siječnja 2016. godine.