Ceh za ribarstvo, marikulturu i poljodjelstvo

CROFISH - MEĐUNARODNI RIBARSKI SAJAM

CROFISH - MEĐUNARODNI RIBARSKI SAJAM

Udruženje obrtnika Poreč i ove godine poziva obrtnike na sudjelovanje na 11. međunarodnom sajmu ribarstva Crofish koji će se i ovog puta održati u Poreču u dvorani Žatika od 26. do 28. listopada 2017. godine.

INFORMACIJA ZA RIBARE I ŠKOLJKARE

INFORMACIJA ZA RIBARE I ŠKOLJKARE

Podsjećamo obrtnike ribare i školjkare da je u Stonu otvoreno radno mjesto savjetnika u ribarstvu gdje možete dobiti informacije vezane za ribarstvo i marikulturu, korištenje potpora iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo, organiziranje u zadruge ili udruge ili organizacije proizvođača ili lokalne akcijske grupe, primjenu propisa i druge slične informacije.

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I 22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I 22. »Dodana vrijednost, kvaliteta proizvoda i korištenje neželjenog ulova«

Obavještavamo zainteresirane da je na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/2017), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE I.22. »DODANA VRIJEDNOST, KVALITETA PROIZVODA I KORIŠTENJE NEŽELJENOG ULOVA«

Pravilnik je objavljen u narodnim u Narodnim novinama 84/17., a stupa na snagu 26.08.2018.

Dokumentacija za mjere „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti

Dokumentacija za mjere „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti

Ovim putem vas obaviještavamo da je objavljena dokumentacija za prijave na mjere „Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" – kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci i "Potpora male vrijednosti".

Održana radionica - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

Održana radionica - Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture

U dvorani Općine Ston u utorak, 18. srpnja, je održana radionica u svezi prijava na Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere IV.3. „Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture“ i Natječaj za dodjelu potpore u okviru mjere „Produktivna ulaganja u akvakulturu“, a koji su otvoreni do 01. rujna 2017. godine.

«|1|2|3|4|5|»