OBRASCI ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRIMANJE NAUČNIKA NA NAUKOVANJE

OBRASCI ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRIMANJE NAUČNIKA NA NAUKOVANJE

OBRASCI ZA IZDAVANJE LICENCE ZA PRIMANJE NAUČNIKA NA NAUKOVANJE

Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

 

Licencu mogu dobiti:

- osobe s položenim majstorskim ispitom,

- osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućim srednjim strukovnim obrazovanjem sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika,

- osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuće srednje strukovno obrazovanje i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju učenika

Ako se praktični dio naukovanja izvodi u pravnoj osobi tada pravna osoba mora zaposliti osobu s položenim majstorskim ispitom ili osobu s ostalim gore navedenim uvjetima koje vrijede za obrt.

Svi gore navedeni subjekti ako žele izvoditi program praktičnog dijela naukovanja moraju imati opremljenu radionicu za praksu u skladu s nastavnim planom i programom određenog zanimanja.

Poseban program stjecanja osnovnih znanja o poučavanju učenika i pedagoških donosi ministarstvo nadležno za obrazovanje sukladno posebnim propisima kojima se uređuje strukovno obrazovanje.