Obrtnička komora Dubrovačko - neretvanske županije

Obrtnička komora Dubrovačko - neretvanske županije

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrt.


Zadatak Komore je promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničke interesa obrtništva na teritorijalnom obuhvatu Komore, koji čini područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije je izvanstranačka, samostalna, stručno poslovna organizacija obrtnika, trgovaca pojedinaca i trgovačkih društava koji u skladu sa Zakonom o obrtu obavljaju obrt.

Zadatak Komore je promicanje, usklađivanje i zastupanje zajedničke interesa obrtništva na teritorijalnom obuhvatu Komore, koji čini područje Dubrovačko-neretvanske županije.

Sjedište Komore je u Dubrovniku, Široka 4/II.

Komora je pravna osoba, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, Statutom Hrvatske obrtničke komore i Statutom Obrtničke komore Dubrovačko – neretvanske županije.

Obrtnička komora Dubrovačko – neretvanske županije je sastavni dio obrtničkog sustava Hrvatske obrtničke komore.

Članstvo u Komori je obvezno a obrtnici ga stječu danom upisa u obrtni registar, a trgovci pojedinci i trgovačka društva koji obavljaju vezane i povlaštene obrte danom donošenja rješenja kojim nadležni županijski ured utvrdi da trgovac pojedinac i trgovačko društvo udovoljava uvjetima iz Zakona. Kao dobrovoljni član u Komoru se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje obrta.

O radu Komore članstvo i javnost informiraju se putem glasila Hrvatske obrtničke komore, vlastitom Internet stranicom te na druge odgovarajuće načine.

Komorski ured obavlja stručne, administrativne i druge poslove radi kvalitetnog, pravodobnog i odgovornog izvršavanja zadaća Komore, u skladu sa potrebama i zahtjevima članova komore.