Natječaji

7 KORAKA DO KREDITA

7 KORAKA DO KREDITA

DURA u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak organizira za poduzetnike početnike i one koji to tek namjeravaju postati, radionicu „Sedam koraka do kredita - Kako koristiti kredit za financiranje poslovanja?". Radionica će se održati u utorak, 17. listopada 2017. godine u prostorijama DURA-e (Branitelja Dubrovnika 15) s početkom u 10:00 sati.

EU NATJEČAJI ZA OBRTNIKE

EU NATJEČAJI ZA OBRTNIKE

U privitku su natječaji EU u kojima se nadamo da će naši obrtnici pronaći interes.

Natječaj za subvencioniranje tradicijskih dubrovačkih obrta u 2017. godini

Na temelju članka 88. Stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15 ), članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 136/12 i 15/15) i Zaključka gradonačelnika Grada Dubrovnika od 16. lipnja 2017., Klasa:311-02/17-01/01, Urbroj:2117/01-01-17-3, Gradonačelnik Grada Dubrovnika raspisuje:
NATJEČAJ za subvencioniranje tradicijskih dubrovačkih obrta u 2017. godini.

Prijavite se na natjecanje „Ideje iz Europe“ (Ideas from Europe)

Prijavite se na natjecanje „Ideje iz Europe“ (Ideas from Europe)

Što je natjecanje „Ideje iz Europe“?

Natjecanje „Ideje iz Europe“ pokrenuto je 2015. godine u cilju potrage za poduzetnicima širom EU koji imaju „ideje koje mijenjaju svijet i koje je vrijedno ostvariti“. Primarni cilj je skrenuti pozornost na europske poduzetnike – izgraditi pozitivan imidž poduzetnika, kako bi bili uzor i doprinjeli oživljavanju poduzetničkog okruženja i duha kod Europljana.

Vjerujemo da se većina globalnih izazova može riješiti, a poduzetnici su ti koji mogu oživotvoriti ideje i ponuditi rješenje.

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Objavljen otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“.

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzećima (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge).

Prijave se zaprimaju isključivo od 1.6.2017. do 31. 7. 2017. godine.

«|1|2|3|4|5|»