Zajednička strukovna grupa kamenoklesara i kamenoloma Obrtničke komore Dubrovačko - neretvanske županije i Hrvatske gospodarske komore-Županijske komo